REKLAMACE

Reklamační protokol

Reklamační protokol

Kontakt na reklamační oddělení

BZ TRADE s.r.o. Drozdovice 31a, 796 01 Prostějov

Tel: 602 214 037, 602 415 112

E-mail: info@bztrade.cz, obchod@bztrade.cz

IČ: 282 723 23, DIČ: CZ 282 723 23,

Bankovní spojení: Moneta BANK č.ú. 186352732/0600

 

UPOZORNĚNÍ

Od prosince 2016 jsou v platnosti nové podmínky reklamačního řízení. Způsob řešení reklamací výrobců Invado, Porta, Verte a DRE má zkvalitnit a zefektivnit vzájemnou spolupráci. Řešení reklamačního řízení by mělo být jednodušší a rychlejší.

K bezodkladnému vyřízení reklamace je nutné vyplnit reklamační protokol zde a opatřit jej fotodokumentací reklamovaného zboží a štítku výrobce (výrobní číslo) z reklamovaného zboží. U výrobců Porta a Verte je nezbytné zaslat fotografii výrobního čísla ze záruční knížky, která je vždy nedílnou součástí dodávky jednotlivých výrobků.

Z fotografií musí být jasně patrné o jakou vadu se jedná. Názorné příklady fotografií reklamovaného zboží naleznete zde. Odběratel je povinen důsledně a bez odkladu provést fyzickou kontrolu zboží převzatého od dodavatele, nebo dopravce dodavatele, a to vizuálně dle dodacího listu. Viditelně poškozený výrobek (zárubeň/křídlo) není možné reklamovat, jakmile došlo k zahájení procesu montážních prací.

Na základě konkrétního posouzení reklamace ze strany výrobce bude odběrateli oznámeno jakým způsobem s reklamovaným zbožím naložit (vrátit výrobci k opravě, ponechat zákazníkovi k dočasnému užívání, výroba nového zboží bez vrácení poškozeného, atd.).

O způsobu vyřízení reklamace Vás budeme informovat v nejkratším možném termínu.