Zaměření stavebních otvorů

01.04.2023

Dodržení rozměrů stavebních otvorů je velmi důležité, protože dveře a zárubně se vyrábí dle normalizovaných rozměrů ČSN. Rozměry se mohou lišit dle typů dveří a systému jejich otvírání.
Pokud není možné rozměry stavebních otvorů dodržet, dle námi předepsaných požadavků,
jsme schopni vyrobit i atypické rozměry, avšak většinou se to projeví prodloužením termínu dodání a navýšením ceny výrobku.

Návod na zaměření:

JAK ZAMĚŘIT INTERIÉROVÉ DVEŘE DO PŮVODNÍ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Orientaci dveří, PRAVÉ nebo LEVÉ určíte tak, že se postavíte čelem přede dveře a otevíráte dveře směrem k sobě (POZOR! ne od sebe). Pokud vidíte panty vpravo, jsou dveře PRAVÉ a obráceně, panty vlevo - dveře LEVÉ.

Šířka dveří je typizována ČSN normou. Z jedné strany mají dveře falc, proto jsou širší. Zde je odkaz. Pokud stávající dveře mají odchylku v rozměrech do +-3 mm je to v pořádku.

Hlavní pravidlo u zaměření šířky je, že SVĚTLOST ZÁRUBNÍ = ŠÍŘKA DVEŘÍ. My jako profesionálové doporučujeme zaměřovat stávající zárubně ve falci, kde jsou dveře o 30 mm širší, tzn. 630, 730, 830, 930, 1030 mm.
V praxi to tak bohužel není, jelikož 90% ocelových zárubní jsou časem vyboulené do středu. Proto je možná maximální odchylka +-5 mm. Při rozměru ve falci 625, 725, 825, 925, 1025 mm je ještě možné dveře osadit relativně dobře, avšak pod tyto hodnoty je lepší zvolit úpravu falce se zpětným nažehlením hrany v dekoru. 

Při zaměření je důležité vždy zaměřovat alespoň tři body v každé ose a vyhledávat nejmenší a největší rozměry.

Nezapomeňte zkontrolovat vzdálenosti pantů od sebe a porovnat je s obrázkem. Zde může být také odchylka +-3 mm. Panty lze případně podložit kovovými podložkami.
Také zkontrolujte čep pantu a výšku protiplechu, který lze v případě potřeby obrousit.

POTŘEBUJETE DVEŘE PODŘÍZNOUT, NEBO NE???

To jednoduše poznáte podle vzdálenosti od podlahy k sedlu spodního pantu na futrech (rozměr 235 mm na obrázku).

Pokud máte 235 mm, tak Vám po osazení dveří zůstane pode dveřmi cca 10 mm mezera, což je v pořádku. Pokud máte méně, tak je potřeba o tento rozdíl dveře podříznout.

TIP: nové dveře nikdy nebudou 100% přiléhat do stávající staré zárubně - někde sedí lépe, někde hůře - jelikož kovové zárubně nejsou pokaždé ve vodováze. Proto doporučujeme futra obložit Obkladem kovových zárubní (OKZ), které nainstalujete v ideální rovině.

JAK ZAMĚŘIT INTERIÉROVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
DO STAVEBNÍHO OTVORU

U zaměření stavebního otvoru je důležité vždy zaměřovat alespoň na třech bodech v každé ose a vyhledávat nejmenší a největší rozměry, které je potřeba zapsat do zaměřovacího protokolu (PDF - Ke stažení). 
Zaměřujeme šířku stavebního otvoru, tloušťku ostění/příčky a výšku stavebního otvoru od dokončené podlahy. Při zaměření by měly být hotové omítky, obklady, případně je jejich hodnotu potřeba přičíst k zaměřené tloušťce.

Rozměry doporučených stavebních otvorů pro různé typy dveří: FALCOVÉ (standardní), BEZFALCOVÉ, POSUVNÉ NA STĚNU, POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
Atypické případy při zaměření jsou popsané níže v článku. V naší nabídce najdete všechny možné typy interiérových dveří.

Příklad FALCOVÉ DVEŘE, což jsou nejpopulárnější typy dveří.
Ideální šířka stavebního otvoru je +10 cm k šíři dveří, min. + 8cm až max + 12cm (viz tabulka, sloupek F). Například pro dveře 60 je potřeba mít šířku stavebního otvoru 68-72cm. Pokud máte otvor větší než doporučený, lze objednat zárubně s 8 cm krycí lištou (záklop), místo 6 cm. Ta dokáže překrýt +4 cm navíc na obě strany (viz tabulka, sloupek G).

Výška stavebního otvoru je ideální 2020 - 2030 mm od dokončených podlah. V případě, že máte menší výšku dveří je potřeba je podříznout, max. však do 5 cm. Pokud máte větší výšku, tak lze objednat PL normu, která je vyšší o 4,5 cm oproti ČSN normě, nebo je nutné objednat Obložkové zárubně s krycí lištou širokou 8 cm, místo standardních 6 cm. Tím pádem překryjete otvor až 2062 mm vysoký. Maximální překrytí v případě kombinace PL normy s krycí lištou 8 cm je 2109 mm.

Naše zárubně mají tzv. regulaci tloušťky stěn (viz. obrázek ROZSAH REGULACE), proto nevadí pokud nemáte ideální rovnou stěnu. Měřte stěnu v několika místech na obou stranách stavebního otvoru a také překlad a vyberte nejvhodnější rozsah regulace z naší nabídky.

TIP: Při měření tlouštěk stěn je možné kvůli možnému vychýlení stěn nechávat 3 mm k toleranci křivosti stěn. Příklad: je naměřena tloušťka stěny 115 - 117 mm. My doporučujeme objednat zárubně s regulaci 120 - 140 mm s akrylováním případných vzniklých mezer. Pokud máte stěny opravdu rovné můžete objednat užší variantu 100-120 mm.

JAK ZAMĚŘIT OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ TZV. OKZ

Šířka obložení kovové zárubně se měří v průchodu původní ocelové zárubně. Zde je důležité kontrolovat rozměr F dle tabulky níže. Jedná se o minimální světlost ocelové zárubně do které lze namontovat zárubně OKZ. Většina dveří má průchod 600 - 900 mm, pokud se dostanete např. u "70" dveří na hodnotu 695 mm a méně, je potřeba zvážit úpravu nadpraží a falce u pantu dveří o -5 mm se zpětným nažehlením hrany v dekoru, jelikož vnější rozměr zárubně (sloupek E dle tabulky níže) má hodnotu 692mm. Tuto úpravu provádíme před výjezdem montážníků k instalaci, nebo při objednání přes e-shop.
Dále nesmíme zapomenout na výšku v průchodu. V až 70% případů je nižší výška než 197 cm (viz obrázek). Proto je potřeba vnitřní dveře a zárubně podříznout o rozdíl mezi 197 cm a skutečnou výškou, navíc ještě o 5 mm pro montážní pěnu. 

Tloušťka OKZ se měří podle kovové zárubně, ale pokud zeď přečnívá přes futra, tak je potřeba měřit celkovou tloušťku zdi včetně příčky a kovových zárubní.

Naše zárubně mají tzv. regulaci tloušťky stěny, jelikož záklop je pohyblivý, proto nevadí pokud nemáte ideální rovnou stěnu, nebo futra.
Při montáži je potřeba uříznout panty na stávající ocelové zárubni.

TIP: Při měření tlouštěk stěn je možné kvůli možnému vychýlení stěn nechávat 3 mm k toleranci křivosti stěn. Příklad: je naměřena tloušťka stěny 115 - 117 mm. My doporučujeme objednat zárubně s regulací 120 - 140 mm s akrylováním případných vzniklých mezer. Pokud máte stěny opravdu rovné můžete objednat užší variantu 100-120 mm.

ATYPICKÉ PŘÍPADY

Pokud je výškový rozdíl mezi podlahami, tak zaměřujte od té nižší podlahy. Při montáži je potřeba provést tzv. atypické podříznutí obložky s dveřmi, tj. aby obložka dosedla na obě plochy podlah a dveře se přizpůsobí vyšší podlaze klasickým podříznutím.

Na obrázku je podříznutá část zárubně (krycí lišta ze strany dveří) a dveře. 

2. Chybějící příčka zdi pro upevnění zárubně.

V tomto případě je potřeba na místě při montáži seříznout/zhoblovat část krycí lišty dle potřeby. Níže jsou uvedené příklady různých typů seříznutí.
Pokud nemáte za co uchytit zárubeň, je potřeba namontovat dřevěný hranol/lať 1-2cm silnou na stávající příčku.

OBLOŽKA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ se měří v průchodu původní ocelové zárubně, většina dveří má průchod 600 - 900 mm, pokud se dostanete např. u "70" dveří na hodnotu 695 mm a méně, je potřeba zvážit úpravu nadpraží a falce u pantu dveří se zpětným nažehlením hrany v dekoru o - 10 mm, tuto úpravu provádíme před výjezdem montážníků k instalaci. Dále nesmíte zapomenout na výšku v průchodu a tloušťku kovové zárubně.

STAVEBNÍ OTVORY

Pro standardní obložkové zárubně napříč výrobci dveří, které nabízíme obecně platí následující:

Výška stavebního otvoru od čisté podlahy je 202 - 203 cm
Šíře stavebního otvoru = šíře dveří + 10 cm

PŘÍKLAD: Pro standardní falcové dveře šíře 80 cm potřebujeme stavební otvor 203 x 90 cm, minimální velikost stavebního otvoru je 202 x 88 cm.

V případě výšky stavebního otvoru 204 - 206 cm lze objednat zárubně s obložkou 8 cm. Příplatek za širší obložky bývá obvykle 150 - 200 Kč bez DPH.

Velmi často je tedy tato varianta levnější než dodatečná úprava stavebního otvoru. Pokud je stavební otvoru užší než + 8cm, je nutné jej rozšířit!

Maximální šíře stavebního otvoru je potom maximálně + 14 cm se standardní obložkou a + 16 cm s obložkou šíře 8 cm.

Bezfalcové dveře obecně vyžadují širší stavební otvor, platí to zejména v případě kombinace s magnetickými zámky.

Výška stavebního otvoru je stejná jako u standardních falcových dveří 202 - 203 cm
Šířka stavebního otvoru = šíře dveří + 12 cm minimálně

Reverzní dveře vyžadují kromě širšího stavebního otvoru i výšku 204,5 cm, šíře otvoru pro "80ky" dveře 95 cm*

* požadované rozměry (minimum x maximum) se mohou lišit v závislosti na výrobci dveří z tohoto důvodu doporučujeme před zahájením stavebních prací resp. přípravě stavebních otvorů věnovat čas alespoň způsobu otevírání.

VÝŠKA DVEŘÍ 210:

Samostatnou kapitolou jsou dveře výšky 210 cm. Tuto výšku postupně zavádí někteří výrobci do své nabídky, rozhodně se však nejedná o výšku standardní. Dle ČSN je standardní výška dveří ve falcu 197 cm.

Je tedy potřeba počítat s možnými komplikacemi pokud se pro tuto výšku dveří rozhodnete. Nabídka dveří v této výšce není zdaleka tak široká.

Nejčastěji se setkáváme s komplikacemi v případě požadavku na posuvné dveře do pouzdra, bezfalcové a reverzní dveře. U některých výrobců lze vyrobit všechny zmíněné typy dveří ovšem za cenu příplatků, které vám mohou rozpočet na dveře navýšit.

Pokud tedy plánujete stavbu nebo rekonstrukci a uvažujete o vyšších dveřích, doporučujeme Vám věnovat čas i předběžnému výběru dveří, se kterým Vám rádi již v této fázi poradíme.

Předejdete tak v budoucnu nemilému překvapení v podobně nákladnějšího řešení nebo omezení ve výběru modelů a dekorů